ví dụ

80% LỢI NHUẬN của nhà thuốc đến từ khách hàng quen, khách hàng thân thiết. Do đó, bạn cần nhận diện đặc điểm của tất cả các khách hàng tới mua hàng. Từ đó, bạn có thể phân loại và lắm rõ nhu cầu để có giải pháp phục vụ ngày càng tốt hơn, cũng[…]

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ LỊCH SỬ GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG

80% LỢI NHUẬN của nhà thuốc đến từ khách hàng quen, khách hàng thân thiết. Do đó, bạn cần lữu trữ và quản lý thông tin toàn bộ khách hàng tới mua thuốc để phục vụ cho công việc bán hàng hàng ngày và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG[…]

WEB NHÀ THUỐC CUNG CẤP NHIỀU TIỆN ÍCH CHO VIỆC QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC

1. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC Quản lý nhân viên tại nhà thuốc luôn là công việc không hề dễ dàng đối với chủ chủ nhà thuốc. Những khó khăn mà bạn gập phải khi quản lý nhân viên nhà thuốc: Hầu hết các nhân viên đến nhà thuốc[…]

TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ THUỐC

1. Tài liệu hướng dẫn tuyển dụng và đào tạo nhân vien bán thuốc dành cho chủ nhà thuốc. 2. Tài liệu giới thiệu về nghề bán hàng tài nhà thuốc dành cho nhân viên 3. Tài liệu về kỹ năng giao tiếp dành cho nhân viên bán hàng tại nhà thuốc. WEB NHÀ THUỐC

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM & CÁC TIỆN ÍCH ONLINE CỦA WEB NHÀ THUỐC

1. VỚI WEB NHÀ THUỐC, AI CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH ONLINE PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH QUẦY/NHÀ THUỐC. Chỉ với 4.000.000đ, bạn có QUYỀN sử dụng sử dụng tất cả các TIỆN ÍCH online ở hiện tại và tương lai của WEB NHÀ THUỐC với thời hạn TRỌN ĐỜI, gồm:[…]