CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ LỊCH SỬ GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG

80% LỢI NHUẬN của nhà thuốc đến từ khách hàng quen, khách hàng thân thiết.

Do đó, bạn cần lữu trữ và quản lý thông tin toàn bộ khách hàng tới mua thuốc để phục vụ cho công việc bán hàng hàng ngày và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

1. Quản lý và lưu trữ thông tin toàn bộ khách hàng

Mỗi khách hàng sẽ phục một tập khách hàng từ 3.000 – 5.000 người. Việc lưu trữ toàn bộ tập khách hàng giúp nhà thuốc nhận diện đầy đủ khách hàng của mình. Những thông tin sau của khách hàng cần lưu trữ:

 • Họ và tên khách hàng
 • Số điện thoại di động của khách hàng (thông tin quan trọng nhất) => phục vụ cho công tác hỗ trợ sau bán hàng.
 • Địa chỉ của khách hàng.
 • Emiail của khách hàng nếu có => phục vụ cho công marketing và bán hàng về sau.
 • Các thông tin khác.

Với danh sách các khách hàng đã thu thập bạn dễ dàng lắm bắt toàn bộ khách hàng, phân loại theo mức độ thân quen như *, **, *** hoặc phân loại theo nhóm phục vụ.

Chú ý: WEB NHÀ THUỐC không giới hạn số khách hàng mà nhà thuốc cần lưu trữ và quản lý.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

2. Lưu trữ và tra cứu lịch sử mua thuốc của khách hàng

Khách hàng đến giao dịch tại nhà thuốc cần được lưu hết các giao dịch phụ vụ cho việc tra cứu, tư vấn, thưởng mua hàng và hỗ trợ khách hàng về thông tin hàng hóa đã sử dụng.

Với việc bán hàng bằng mã vạch giúp cho việc bán hàng diễn ra nhanh tróng và theo thời gian thực. Hàng hóa bán ra được nhập ngay vào phần mềm ngay cả lúc đông khách. Phần mềm sẽ tự động lưu lại các giao dịch của khách hàng, tính điểm thưởng cho khách theo chính sách trả thưởng của nhà thuốc.

Ngoài ra, việc bán hàng bằng mã vạch giúp giảm hết các sai sót của nhân viên bán hàng của nhà thuốc, cụ thể:

 • Bán xong thì không nhớ hàng bán lúc đông khách.
 • Đưa nhầm hàng, tính nhầm tiền cho khách.
 • Nhớ nhầm từ hàng bán này sang hàng bán khác.

Bạn dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch của khách theo tên, số điện thoại, hoặc mã vạch (bạn cấp thẻ cho khách hàng) các thông tin:

 • Ngày mua
 • Chi tiết đơn hàng đã mua
 • Điểm thưởng của khách hàng

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

3. Công cụ quản lý khách hàng mang lại lợi ích gì?

80% LỢI NHUẬN của nhà thuốc đến từ khách hàng quen, khách hàng thân thiết. Do đó mọi lỗ lực của nhân viên và chủ nhà thuốc cùng với công cụ là làm ra tăng thêm khách hàng, khách hàng quen để tăng thêm lợi nhuận cho nhà thuốc thuốc. Do đó, công cụ này sẽ giúp bạn:

 • Thu thập được toàn bộ thông tin khách hàng của nhà thuốc. Nhà thuốc kinh doanh có hiệu quả không chỉ cấp nhìn vào tập khách hàng của nhà thuốc.
 • Nhận diện, phân loại khách hàng để có kịch bản chăm sóc phù hợp trong và sau bán hàng cho khách hàng.\
 • Phục vụ cho việc bán hàng qua kênh online nếu bạn muốn.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

WEB NHÀ THUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *