NHÀ THUỐC TRẢ LƯƠNG VÀ TÍNH THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN NHƯ THẾ NÀO THÌ PHÙ HỢP?

compare-crms-like-a-pro-01

? Xây dựng được mức lương và cơ chế thưởng tại nhà thuốc không hề dễ dàng, nhất là các nhà thuốc mới mở, vì bạn thiếu kinh nghiệm và mức lượng không theo kịp được mặt bằng lương thị trường. Đây là nguyên nhân chính kiến các nhà thuốc mới mở thường khó tuyển dụng được nhân viên tốt ngay từ đầu. Cách thông thường mà các chủ nhà thuốc hay áp dụng là dựa vào tham chiếu từ một nhà thuốc nào đó và theo cảm tính là chủ yếu.

Thông qua quá trình giao tiếp trực tiếp với các nhà thuốc, WEB NHÀ THUỐC nhận thấy điều kiện cần cho việc xây dựng một mức lương và chế độ thưởng tốt là bạn phải bóc tách được toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà thuốc chi tiết đến từng ngày, bao gồm:
► Doanh thu/lợi nhuận cho từng nhân viên: giúp bạn xác định được nhân viên nào làm hiệu quả để cơ chế lương thưởng tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên.
► Doanh thu/lợi nhuận từng mặt hàng: giúp bạn xác định mặt hàng chiến lược cần áp dụng chính sách đặc thù.
► Vòng quay hàng tồn kho: giúp bạn xác định được mặt hàng nào đang bán chạy.
► Tỉ lệ danh mục giữa hàng phổ thông và hàng tư vấn: giúp bạn điều chỉnh phù hợp, tỉ lệ này nên là 75/25.
► Chi phí hoạt động của nhà thuốc: giúp bạn xác định được lợi nhuận thực của nhà thuốc sau khi trừ hết chi phí.

? Dưới đây là gợi ý của WEB NHÀ THUỐC để các bạn có thể xây dựng được mức lương và cơ chế thưởng cho nhà thuốc của mình:
► Việc trả lương nhân viên sẽ phụ thuộc vào lượng thị trường và lợi nhuận làm ra của nhà thuốc. Lương của nhân viên chỉ nên chiếm < 60% tổng thu nhập của nhân viên đó.
► Thưởng của nhân viên phải dựa trên năng lực làm việc của nhân viên, cụ thể là lợi nhuận nhân viên đó làm ra mà không xung đột với chiến lược kinh doanh của nhà thuốc (nhân viên không thể quá trú trọng vào lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng điều trị, cảm xúc của khách hàng, vv…).
► Bạn nên có cơ chế tăng lương định kỳ và không nên cứng nhắc trong việc áp dụng chính sách lương thưởng tại nhà thuốc. Việc thay đổi chính sách là bình thường và theo yêu cầu kinh doanh nhưng sẽ báo cho nhân viên 3 tháng trước khi áp dụng.

? Một số lỗi mà các nhà thuốc hay mắc trong việc đưa ra cơ chế thưởng:
➡ Có quá ít mức thưởng để khai thác hết tiền năng của nhân viên.
➡ Lương và thưởng không tương quan (60/40) làm cho việc giữa cố gắng và không cố gắng của nhân viên cũng như nhau.
➡ Chính sách thưởng không gắn tới số lượng và chất lượng tư vấn của các mặt hàng tạo ra lợi nhuận chính.
Không có công cụ trợ giúp bạn đo lường những chỉ tiêu trên để bạn theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp.

WEB NHÀ THUỐC 

webnhathuoc_software

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *