Những câu chuyện bắt gặp trong quá trình tư vấn và triển khai phân mềm tới các nhà thuốc – Phần 3

   Câu chuyện về mục đích sử dụng phần mềm  Trong quá trình trao đổi trực tiếp với các nhà thuốc, chúng tôi nhận thấy rằng: các nhà thuốc có ý định sử dụng phần mềm đến từ nhiều mục đích khác nhau, cụ thể như sau: – Thấy nhà thuốc khác sử dụng phần[…]

Những câu chuyện bắt gặp trong quá trình tư vấn và triển khai phân mềm tới các nhà thuốc – Phần 7

   Câu chuyện triển khai phần mềm tại nhà thuốc Nguyễn – Hà Nội Nhà thuốc Nguyễn bắt đầu kinh doanh từ giữa tháng 12 năm 2016. Thời gian đầu nhà thuốc thật sự là nhiều việc: từ việc chuẩn bị thẩm định, tìm nguồn hàng cho tới tuyển dụng nhân viên vv…Những nhà thuốc[…]