NHỮNG SAI LẦM GIẾT CHẾT CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHÀ THUỐC

1.500++ NHÀ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Trong quá trình hỗ trợ và tư vấn cho các nhà thuốc, WEB NHÀ THUỐC rút ra một số sai lầm điển hình mà chủ nhà thuốc nên biết để tránh trong quá trình hoạt động kinh doanh nhà thuốc và phục vụ khách hàng của[…]

Nhà thuốc theo đuổi cạnh tranh bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ

Nếu nhà thuốc chỉ đơn thuần dựa vào giá cả để cạnh tranh thì cho dù tiềm lực mạnh tới đâu đi chăng nữa, cũng có ngày nhà thuốc không thể gánh nổi chi phí vận hành. Các nhà thuốc khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm sẽ đầu tư vào nâng cao chất lượng phục vụ[…]