NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC

5.000++ NHÀ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Khó khăn xuất  từ tâm lý ngại thay đổi của chủ nhà  thuốc Nhà thuốc  thường  có quy mô nhỏ, ít biến động. Nên việc sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc thường không được chủ nhà thuốc coi trọng như những công[…]