LÀM THẾ NÀO KHI NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC NGHỈ VIỆC SAU TẾT?

  Mỗi khi một nhân viên bán hàng giỏi nghỉ việc đều làm xáo trộn ít nhiều hoạt động tại nhà thuốc. Đây có thể coi là một khủng hoảng nhỏ tại nhà thuốc. Biểu hiện của việc này: chủ nhà thuốc phải kiêm nhiệm thêm một phần việc mà nhân viên này bỏ lại;[…]