TĂNG 10% TỈ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA NHÀ THUỐC

😠 Đừng biến tiền mua phần mềm quản lý nhà thuốc thành khoản chi phí hàng tháng.

🤑 Hãy biến chi phí này thành khoản đầu tư thu lại được.

 

Tỉ suất lợi nhuận của nhà thuốc phụ thuộc vào 3 yếu tố chính sau:

  1. Khách hàng: Nếu bạn không có khách hàng thì bạn có đầu tư của hàng đẹp đến đâu, hàng hóa tốt tới mấy thì cũng chẳng có doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn có doanh thu từ 15 – 30 lượt khách mỗi ngày thì cho dù tỉ suất lợi nhuận có là bao nhiêu cũng chẳng bù đắp nổi các chi phí bạn đang bỏ ra.
  2. Cơ cấu danh mục hàng: Cơ cấu danh mục hàng của nhà thuốc không cân đối trong đó hàng phổ thông thì nhiều còn hàng tư vấn thì ít. Nên dù bạn có nhiều khách hàng, nhân viên bán hàng tư vấn giỏi thì tỉ suất lợi nhuận vẫn sẽ thấp vì nhân viên không có hàng để bán.
  3. Chất lượng tư vấn của nhân viên bán hàng: Bạn có khách hàng, bạn có danh mục hàng với cơ cấu tốt. Nhưng nhân viên tư vấn tệ, khách bảo gì bán lấy và chỉ bán hàng dễ bán thì tỉ suất lợi nhuận cũng sẽ thấp.

Nhà thuốc muốn tăng tỉ suất lợi nhuận thì phải biết yếu tố nào đang yếu kếm và nguyên nhân là gì để để cải tiến, cụ thể:

1. Yếu tố Khách hàng

  • Nguyên nhân: Nhà thuốc có quá ít khách hàng quen, khách mua hàng chủ yếu toàn khách vãng lai mua hàng; ÁP lực cạnh tranh quá lớn vì có nhiều nhà thuốc khác đang làm tốt hơn bạn trong khu vực bạn kinh doanh.
  • Giải pháp: Bạn cần đánh giá lại tiềm năng kinh doanh của địa điểm mà bạn đang mở nhà thuốc (đánh giá theo tiêu chí mật độ dân cư và số lượng nhà thuốc trong khu vực bạn kinh doanh); Áp dụng chính sách sau bán hàng để giữ chân và kéo khách hàng quen cho nhà thuốc.

2. Yếu tố cơ cấu danh mục

  • Nguyên nhân: Nhiều chủ nhà thuốc không nhận biết hay phân loại được hàng nào là hàng tư vấn, không xác định được tỉ lệ hàng tư vấn nên là bao nhiêu thì phù hợp với hoạt động kinh doanh.
  • Giải pháp: Trong cơ cấu danh mục hàng, tỉ lệ hàng tư vấn phải chiếm trên 35% tổng danh mục. Hàng tư vấn phải là những hàng đi kèm với hàng phổ thông và nằm ở nhiều mức giá khác nhau để khách hàng có nhiều lựa chọn. Hàng tư vấn có thể được phân loại thành 3 nhóm căn cứ theo tỉ suất lợi nhuận so với giá bán.

3. Yếu tố chất lượng tư vấn của nhân viên

  • Nguyên nhân: Nhân viên tư vấn tốt kém hiệu quả, khách hàng bảo gì thì bán lấy. Bạn không tạo được động lực bán hàng tư vấn cho nhân viên bằng cách gắn chặt lợi ích của nhân viên với lợi ích của nhà thuốc.
  • Giải pháp: Bạn cần thiết lập ngay một chính sách lương + thưởng phù hợp, rõ ràng. Lương trả theo mặc bằng thị trường và kinh nghiệm bán hàng, thưởng trả theo năng lực và chất lượng tư vấn của nhân viên. Thưởng là khoản có điều nên bạn có thể nâng tới 40% lương để tạo động lực tốt cho nhân viên.

😠 Đừng biến tiền mua phần mềm quản lý nhà thuốc thành khoản chi phí hàng tháng.

🤑 Hãy biến chi phí này thành khoản đầu tư thu lại được.


WEB NHÀ THUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *