BỘ TÀI LIỆU MỞ VÀ KINH DOANH NHÀ THUỐC HIỆU QUẢ

Hiện nay, mở nhà thuốc thì dễ nhưng làm thế nào để kinh doanh hiệu quả mới khó. Những bạn đang có ý định mở hoặc chuẩn bị mở nhà thuốc đều muốn được biết toàn bộ quá trình kinh doanh và những yếu tố quan trọng cần chú ý để hoạt động kinh doanh nhà thuốc được hiệu quả. Bộ tài liệu này chính là chìa khóa giúp bạn hiểu rõ toàn bộ quá trình kinh doanh và thử nghiệm các phương án kinh doanh nhằm đánh giá hiệu quả ngay cả khi bạn chưa thực sự kinh doanh.

Tài liệu này gồm:

  • Tiêu chí đánh giá & lựa chọn địa điểm mở nhà thuốc.
  • Khoản mục chi phí mở và kinh doanh nhà thuốc
  • Lộ trình doanh thu của hoạt động kinh doanh nhà thuốc
  • Tỉ suất lợi nhuận của nhà thuốc
  • Bản kế hoạch kinh doanh và thử  nghiệm phương án đầu tư mở nhà thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *