ĐỪNG BIẾN KHOẢN TIỀN MUA PHẦN MỀM THÀNH KHOẢN NỢ HÀNG THÁNG

Bạn là người bỏ tiền ra mua phần mềm, bạn có quyền:

  • Lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm phù hợp về chi phí và quan tâm tới lợi ích thực sự của khách hàng.
  • Lựa chọn được phần mềm giúp bạn quản lý được hoạt động kinh doanh thực tế và vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
  • Biến khoản tiền mua phần mềm thành khoản đầu tư có thể thu hồi được thay vì khoản chi phí hàng tháng như hiện nay.

WEB NHÀ THUỐC luôn muốn mang giá trị thực sự cho các quầy, nhà thuốc. Chúng tôi hiểu rõ rằng: Khách hàng bỏ ra tiền đầu tư phần mềm thì mình phải có trách nhiệm giúp họ kiếm lại được số tiền đầu tư đó.

WEB NHÀ THUỐC

webnhathuoc_software

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *