80% LỢI NHUẬN CỦA NHÀ THUỐC ĐẾN TỪ KHÁCH HÀNG QUEN

Hiện nay, mở nhà thuốc thì dễ nhưng kinh doanh hiệu quả mới khó. Nhà thuốc kinh doanh có hiệu quả hay không, chỉ cần nhìn vào tập khách hàng mà họ đang quản lý nhiều hay ít là biết. Nhiều nhà thuốc đang bỏ quên hoặc không biết làm thế nào tiếp tục chăm[…]

NHÀ THUỐC TRẢ LƯƠNG VÀ TÍNH THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN NHƯ THẾ NÀO THÌ PHÙ HỢP?

? Xây dựng được mức lương và cơ chế thưởng tại nhà thuốc không hề dễ dàng, nhất là các nhà thuốc mới mở, vì bạn thiếu kinh nghiệm và mức lượng không theo kịp được mặt bằng lương thị trường. Đây là nguyên nhân chính kiến các nhà thuốc mới mở thường khó tuyển[…]