LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC HIỆU QUẢ

Nhân viên bán hàng là một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong việc kinh doanh tại nhà thuốc. Đây cũng là bộ mặt của cửa hàng, những người có sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và có thể đem lại kết quả hoặc tốt hoặc xấu cho quá[…]

NHỮNG SAI LẦM GIẾT CHẾT CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHÀ THUỐC

1.500++ NHÀ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Trong quá trình hỗ trợ và tư vấn cho các nhà thuốc, WEB NHÀ THUỐC rút ra một số sai lầm điển hình mà chủ nhà thuốc nên biết để tránh trong quá trình hoạt động kinh doanh nhà thuốc và phục vụ khách hàng của[…]

CẢI THIỆN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẦY NHÀ THUỐC

Ngày nay các nhà thuốc cạnh tranh ngày càng ngay ngắt với nhau. Chỉ cần khu vực bạn kinh doanh có tiềm năng, các nhà thuốc khu vực khác sẽ nhanh chóng đến và chiếm lĩnh rất nhanh và tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn. Nên cơ hội để nhà thuốc của bạn[…]