Nhà thuốc tái thẩm GPP không sổ sách giấy tờ với WEB NHÀ THUỐC

1.000++ NHÀ THUỐC ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Tái thẩm GPP tại nhà thuốc cần lưu ý 3 điểm sau: Lưu ý 1: tất cả các thuốc tại quầy phải có hoá đơn đầu vào hợp pháp. Lưu ý 2: tất cả kháng sinh bán tại quầy phải lưu được đơn[…]