BÍ QUYẾT KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ

1.500++ NHÀ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Hoạt động kinh doanh nhà thuốc được chia thành 2 mảng việc rất rõ ràng: – Nhập hàng – Xuất bán. Bí quyết kinh doanh nhà thuốc nằm ở việc vận hành và quản lý nhà thuốc hiệu quả qua 3 điểm sau: 1. Phân tách rõ[…]

NHỮNG CÂU CHUYỆN BẮT GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM – PHẦN 8

 Câu chuyện từ một chủ nhà thuốc NỮ sau khi đã sử dụng phần mềm và các tiện ích online của WEB NHÀ THUỐC Để giải quyết các vấn đề quản lý tại nhà thuốc, tôi đã tìm đến sự trợ giúp của phần mềm Online. Qua sự trợ của WEB NHÀ THUỐC, tôi đã[…]