Download Miễn Phí

(chỉ dành cho quầy thuốc, nhà thuốc)

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MỞ VÀ KINH DOANH NHÀ THUỐC

Tài liệu này giống như một tấm bản đồ, chỉ dẫn bạn đi qua các giai đoạn kinh doanh nhà thuốc. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để kinh doanh nhà thuốc hiệu quả hơn.

Bộ tài liệu bao gồm:  tài liệu đánh giá & lựa chọn địa điểm mở nhà thuốc, tài liệu khoản mục chi phí mở và kinh doanh nhà thuốc, lộ trình doanh thu của hoạt động kinh doanh nhà thuốc, tỉ suất lợi nhuận của nhà thuốc, bản kế hoạch kinh doanh và thử  nghiệm phương án đầu tư mở nhà thuốc.

TÀI LIỆU NÀY SẼ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ CHO BẠN!

HIẾT RÕ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ & CHỌN LỰA ĐỊA ĐIỂM CHO NHÀ THUỐC.

Địa điểm đóng một trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh nhà thuốc.  Việc chọn sai địa điểm có thể coi là một rủi ro dẫn tới hoạt động kinh doanh yếu kém.

HIỂU RÕ LỘ TRÌNH DOANH THU CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ THUỐC.

Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan và hiểu rõ lộ trình doanh thu và đặc điểm của từng giai đoạn.

LẮM RÕ CÁC KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ CẦN ĐỂ MỞ NHÀ THUỐC.

Bạn sẽ có một cái nhìn chi tiết về toàn bộ các khoản mục chi phí, số tiền cần đầu tư: chi phí cơ sở vật chất, tiền thuốc, vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

BIẾT RÕ CÁC MỐC TỈ SUẤT CẦN ĐẠT CHO NHÀ THUỐC.

Giúp bạn hiểu rõ mục tiêu bạn cần đạt được để hoạt động kinh doanh nhà thuốc ngày càng hiệu quả.

WEB NHÀ THUỐC

"Hiện nay, mở nhà thuốc thì dễ nhưng làm thế nào để kinh doanh hiệu quả mới khó. Những bạn đang có ý định mở hoặc chuẩn bị mở nhà thuốc đều muốn được biết toàn bộ quá trình kinh doanh và những yếu tố quan trọng cần chú ý để hoạt động kinh doanh nhà thuốc được hiệu quả. Bộ tài liệu này chính là chìa khóa giúp bạn hiểu rõ toàn bộ quá trình kinh doanh và thử nghiệm các phương án kinh doanh nhằm đánh giá hiệu quả ngay cả khi bạn chưa thực sự kinh doanh."

DOWNLOAD BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MỞ & KINH DOANH NHÀ THUỐC

(Tài liệu chỉ dành cho quầy thuốc, nhà thuốc)

Chọn đối tượng
  • Chủ nhà/quầy thuốc
  • Nhân viên nhà/quầy thuốc
  • Chuẩn bị mở quầy/nhà thuốc
  • Đối tượng khác
Công ty TNHH WEB NHÀ THUỐC
Số 133, Tổ 6, Yên Duyên, P Yên Sở, Q Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 098 919 9535

© Copyright 2020 WEB NHÀ THUỐC